Sök resultat: plugin

No videos found

Framgångsfaktorer för elever att slutföra sina gymnasiestudier - Bemötande
Om arbetssätt och metoder som varit framgångsrika i arbetet med att få fler elever att slutföra sina studier på gymnasiet i Plug In-projektet. I denna film handlar det om framgångsfaktorn bemötande.
Framgångsfaktorer för elever att slutföra sina gymnasiestudier - Flexibilitet
Om arbetssätt och metoder som varit framgångsrika i arbetet med att få fler elever att slutföra sina studier på gymnasiet i Plug In-projektet. I denna film handlar det om framgångsfaktorn flexibilitet.
Framgångsfaktorer för elever att slutföra sina gymnasiestudier - Koll och uppföljning
Om arbetssätt och metoder som varit framgångsrika i arbetet med att få fler elever att slutföra sina studier på gymnasiet i Plug In-projektet. I denna film handlar det om framgångsfaktorn koll och uppföljning.
Framgångsfaktorer för elever att slutföra sina gymnasiestudier - Samverkan
Om arbetssätt och metoder som varit framgångsrika i arbetet med att få fler elever att slutföra sina studier på gymnasiet i Plug In-projektet.
Plug in 2.0 - Samverkansprojektet för att minska avhoppen i gymnasieskolan
Webbsändning om samverkansprojektet för att studieavbrotten i gymnasieskolan. Sändningen är indelead i tre delar: Bakgrund, resultaten, framtiden.