Sök resultat: hot och hat

No videos found

Demokratibrott mot förtroendevalda
Samtal mellan SKR och polisen angående demokratibrott och strafflagskärpning för brott mot förtroendevalda och dess anhöriga. Om politiker inte kan utföra sitt uppdrag som förtroendevald för att de utsätts för brott innebär det ett hot mot demokratin. Polisen använder sig av begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.
Lysekil har i sitt förebyggande arbete beslutat om riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda som utgör grunden i deras arbete
SKR har genomfört en dokumentanalys av ett 60-tal dokument. Analysen visar att cirka 20 procent av dokumenten har ett tydligt beslut om att ta ett fullt ansvar för de förtroendevaldas trygghet. Lysekil är en av dessa kommuner och i denna film presenterar de sitt arbete
Förebyggande arbete mot hot, hat och våld mot förtroendevalda Emmaboda kommun
SKR har genomfört ett lärande nätverk kring hur en organisation kan arbeta systematiskt förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Utvecklingen visar tydligt att förtroendevalda utsätts allt oftare för hot, hat och våld på grund av sitt poli­tiska uppdrag. Här kan du ta del av deltagare i nätverket som berättar om varför de valt att stärka de förebyggande arbetet i de politiska processerna och därmed stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras demokratiska uppdrag. I denna film berättar Emmaboda kommun om hur de skapar system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande. Sten Olof Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun Tommy Persson, kommunsekreterare i Emmaboda kommun
Förebyggande arbete mot hot, hat och våld mot förtroendevalda Västra Götalandsregionen
SKR har genomfört ett lärande nätverk kring hur en organisation kan arbeta systematiskt förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Utvecklingen visar tydligt att förtroendevalda utsätts allt oftare för hot, hat och våld på grund av sitt poli­tiska uppdrag. Här kan du ta del av deltagare i nätverket som berättar om varför de valt att stärka de förebyggande arbetet i de politiska processerna och därmed stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras demokratiska uppdrag. I denna film berättar Västra Götalandsregionen om hur de skapar system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande. Peter Toomar, Säkerhetssamordnare i Västra Götalandsregionen
Att förebygga hot hat och våld mot förtroendevalda - 05
Ansvar för de förtroendevaldas trygghet. SKR:s analys visar att kommuner och regioner har tagit olika beslut när det gäller ansvaret för de förtroendevaldas trygghet. Här möter du tre kommuner som i en panel berättar om vilket ansvar just deras kommun tar för de förtroendevaldas trygghet i deras demokratiska uppdrag. Vi möter Marie Larsson Älvkarleby kommun KSO, Engla Bertolino Uppsala Kommun, Michael Björklund Storfors kommun.
Att förebygga hot hat och våld mot förtroendevalda - 02
Resultat från Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2019. Anna Gavell Frenzel och Johanna Viberg från Brottsförebyggande rådet (Brå) berättar om resultatet från den Politiska Trygghets Undersökningen (PTU) från valåret 2018. Resultatet visar på att andelen förtroendevalda som uppger att de utsatts under 2018 uppgår till 30 procent, och är den högsta andelen sedan undersökningen startade. Totalt sett är det en något större andel förtroendevalda kvinnor (32%) än förtroendevalda män (30 %) som utsatts.
Att förebygga hot hat och våld mot förtroendevalda - 03
SKR:s arbete mot hot och hat mot förtroendevalda sedan år 2000. Lena Langlet, samordnare för demokratiområdet på SKR berättar om det arbete som skett sedan år 2000 då den först undersökningen bland kommuner och regioner gjordes av dåvarande Kommunförbundet. Arbetet sedan dess har skett på olika sätt och innehåller bland annat, -Undersökningar -Sätta frågan på dagordningen och intressebevakning, -Utvecklingsarbete -Utbilda -Verka för ett förebyggande arbete
Att möta människor med rättshaveristiskt beteende
Att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Inom arbete med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda har SKR spelat in detta föredrag. Du får höra Jacob Carlander som utifrån sin bok berättar om människor med rättshaveristiskt beteende samt om några strategier som du kan utgår från i ditt bemötande när du möter dem.
Webbinarium 2 angående hat och hot mot förtroendevalda– Ansvar och roller
Tid: 19 juni 2018 09.30-10.30 Programledare: Greta Berg och Anna-Lena Pogulis, Sveriges Kommuner och Landsting Gäster: Jan Klauser Säkerhetschef Ängelholm, Maria Agge Polismyndigheten, Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef Riksdagen