Sök resultat: UPS

No videos found

Äldres psykiska hälsa i primärvården
09.30 – 09.45 Välkommen Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 09.45 – 10.45 Depression, demens och mötet i primärvården Madelene Johanzon, Primärvårdsläkare, Silvialäkare från Karlstad 10.45 – 11.00 Gemensam reflektion och diskussion 11.00 – 11.45 När kriget är allt du minns – om äldre flyktingar med traumatiska minnen Frida Johansson Metso, leg psykolog 11.45 – 12.45 Lunch 12.45 – 13.30 Äldre personer och alkohol Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet 13.30 – 14.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar Susanne Rolfner Suvanto 14.00 – 14.30 Fikapaus Möjlighet att se på material, böcker mm 14.30 – 15.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar (fortsättning) Susanne Rolfner Suvanto 15.00 – 15.30 SIP för äldre i behov av samordnade insatser Karin Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting
10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare. Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen 11.45 – 12.45 LUNCH 12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH) Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter. Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg 14.00 – 14.30 Fikapaus 14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort. Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi 15.30 – 16.00 Summering av dagen Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan? Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting
Webbsändning-Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården
Webbsändning-Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården
10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare. Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen 11.45 – 12.45 LUNCH 12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH) Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter. Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg 14.00 – 14.30 Fikapaus 14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort. Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi 15.30 – 16.00 Summering av dagen Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan? Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting
Psykisk hälsa - Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning
- Inledning, nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, SKL - Introduktion till implementering, uppföljning och förbättringsarbete Fredrik Lindencrona, SKL - Reflektion i mindre grupper - Forts implementering, uppföljning och förbättringsarbete - Reflektion i mindre grupper Uppsamling av förmiddagen - Praktiska exempel och verktyg för förbättringsarbete Primärvårdskvalitet – Ulrika Elmroth, SKL Genombrott.nu – Catrin Hägerholm, SKL Följupp.nu – Elina Saxelin, SKL - Förberedelser och förutsättningar för förändringsarbete Fredrik Lindencrona - Att utbilda på hemmaplan Henrik Tunér