Sök resultat: Staffan Wikell

No videos found

Juridik och automatisering
Staffan Wikell, jurist på SKL, pratar om juridik och automatisering.
Radera och gallra - den nya dataskyddsförordningen
SKL:s förbundsjurister diskuterar vad du bör tänka på kring radering och gallring. Läs mer om den nya dataskyddsförordningen här: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html Medverkande: Pål Resare, jurist, SKL Staffan Wikell, jurist, SKL
Hantering och publicering av bilder
En serie klipp om bildhantering och bildpublicering i relation till GDPR från SKL:s konferens den 30 januari 2018. Medverkande: Cecilia Torelm Tornberg, advokat och specialist på bl.a. marknads- och immaterialrätt, MarLaw AB och Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL.