Sök resultat: Sofie Alverlind

No videos found

Sofie Alverlind om Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Sofie Alverlind, sakkunnig och processtöd, berättar om den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, samt lärdomar och erfarenheter från det arbete som gjorts nationellt gemensamt kring införande av nya läkemedel och terapier.