Sök resultat: Skoldigiplan

No videos found

Skoldigiguide - fokusområde 3
Den nationella digitaliseringsstrategi har tre fokusområden. Vilket ansvar har huvudmännen för att nå målen.
Skoldigiguide - fokusområde 2
Den nationella digitaliseringsstrategi har tre fokusområden. Vilket ansvar har huvudmännen för att nå målen.
Skoldigiguide - fokusområde 1
Den nationella digitaliseringsstrategi har tre fokusområden. Vilket ansvar har huvudmännen för att nå målen.