Search results: SKR Play

No videos found

Mats Bojestig om standardiserade vårdförlopp
Mats Bojestig berättar om värdet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Helena Conning om patientmedverkan i vårdförlopp
Helena Conning, patientföreträdare, berättar om vikten av patientmedverkan i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Samarbete ger mer tid till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Hur samarbetet kring sjukskrivningar kan se ut på en vårdenhet. Du får möta rehabiliteringskoordinatorer och läkare från vårdcentraler i Karlskoga och Uppsala som berättar om hur de arbetar i team för att patienten ska få en effektivare rehabilitering.
Förslag på samverkansprocess
I fyra steg ges ett förslag på en process för att komma vidare med arbetet för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.
Upphandling av programvara - Örebro om digitalisering av detaljplaner
Örebro kommun. Frida Hammarlind, planarkitekt, var projektledare i upphandlingen av programvara för digitalisering av detaljplaner. De bildade en grupp och bjöd in alla leverantörer och testade programvarorna. Ska det vara CAD- eller GIS-baserat?
Våga sätta igång - Sollentuna om digitalisering av detaljplaner
Sollentuna kommun har digitaliserat samtliga 600 detaljplaner som finns i kommunen enligt den standard som utvecklats och utifrån Boverkets planbestämmelsekatalog. Anders Hallmén som är planchef har suttit i den SIS-kommitté som utvecklat standarden på SKL-mandat. Samtliga planer som digitaliserats har även tolkats.
Noggrant förarbete är A och O - Göteborg om digitalisering av detaljplaner
Göteborgs stad – Anela Mahmutovic, projektledare, och Emily Lindberg, bygglovshandläggare, beskriver förarbetet med att digitalisera detaljplaner. Vad behöver man tänka på? Vad det kostar det? Vilken tid det tar och i vilken omfattning det ska ske? Det handlar om att undersöka metoder och utvärdera vilka detaljplaner som ska digitaliseras, och vilka resurser som krävs. Ska vi digitalisera befintliga planer eller bara nya?
Sömlös samhällsbyggnadsprocess - Gotland om digitalisering av detaljplaner
Region Gotland. Märta Syrén och Erik Lind berättar om DiSa - ett projekt vars syfte är att skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser samt utveckla regionens e-tjänsteplattform.
Tydlig kommunikation till politiken - Alingsås om digitalisering av detaljplaner
Alingsås kommun. Helen Ashman och Eva Cruslock, planarkiteketer, ger konkreta råd om arbetet med att göra en digital översiktsplan. Tydlig kommunikation till politiken, planarkitekter och GIS-ingenjörer och medborgare. Kompromissa och fastna inte i gamla lösningar, börja enkelt och bygg på efterhand, dokumentera ordentligt.
Patientkontrakt och patientsäkerhet - Per Wiger
En av strategierna för arbetet med patientkontrakt är att integrera införandet i det som redan pågår. I filmen berättar Per Wiger, som är chefsläkare vid Alingsås sjukhus och arbetar med Patientsäkerhet på SKL tillsammans med Agneta Andersson, hur patientkontrakt relaterar till patientsäkerhetsarbetet. Enligt Per Wiger klarar de flesta vårdenheter patientsäkerheten inom den egna verksamheten bra. Det är övergångarna mellan vårdformer och enheter som är den svaga länken. Och där kan införandet av patientkontrakt och ökad personcentrering underlätta för både patienter och vårdgivare att säkerställa att viktig information om patientens vård följer med över gränserna.
Så jobbar ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus med patientkontrakt
I hela Sverige pågår ett kapacitetsbygge för att påbörja breddinförandet av patientkontrakt. Patientkontrakten ska öka och förbättra vårdens delaktighet, samordning, samverkan och tillgänglighet. För att lyckas är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. I filmen berättar klinikchefen Dan Eriksson att framgångsnyckeln var att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder. – Det har tagit väldigt lång tid och varit många små steg som till slut format en vård som vi kunnat rita ner på ett sorts kontrakt. Och när man väl har gjort den mentala och kulturella omställningen blir det en naturlig del och då tänker man så i varje patientmöte.