Sök resultat: Roll

No videos found

Introduktion till utbildningen i rollen som medarbetare
Du arbetar på medborgarnas uppdrag för våra gemensamma mål, för demokratin. En kort introduktion om innehållet i utbildningen i rollen som medarbetare i kommuner och regioner.