Sökresultat: Primärvård

Inga videor hittades

Nära vård - En introduktion
Nära vård utgår från invånarnas behov och förutsättningar och finns när och där den behövs. Omställningen till Nära vård är viktig för att möta behovet av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå.
PrimärvårdsKvalitet har många användningsområden
Distriktsläkaren Jan Hasselström berättar om hur PrimärvårdsKvalitet har använts på den vårdcentral där han arbetar. Till exempel för att följa upp vården av egna patienter, för kollegial dialog och vetenskapliga arbeten. Filmen visar även fler exempel på användningsområden.