Sök resultat: Primärvård

No videos found

Uppföljning i primärvården - Norrbotten
Intervju med Elisabeth Eero och Peter Bergman, Region Norrbotten. Moderator: Kerstin Einarsson
Nära vård - En introduktion
Nära vård utgår från invånarnas behov och förutsättningar och finns när och där den behövs. Omställningen till Nära vård är viktig för att möta behovet av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå.