Sök resultat: Paola Felicetti

No videos found

Seminarium 2 - Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande
Måndag 2 juli kl 14.00-14.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Väl integrerad i undervisning och pedagogik kan digitalisering fungera som motivation och hävstång för lärande och på så sätt leda till bättre elevresultat. Hur kan tekniken integreras i pedagogiken och stimulera lärande? På vilket sätt kan digitalisering användas för att möta lärarbristen och ge en likvärdig undervisning för alla elever? Hur kan vi öka den digitala kompetensen för alla i skolan?
Seminarium 1- Rätt använd kompetens lyfter vården
Måndag 2 juli kl 13.00-13.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? SKL presenterar en ny rapport om vikten av att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.
Sveriges viktigaste chefsjobb - Annika Härenstam
Annika Härenstam är professor emerita i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och är även verksam vid Stockholms universitet. Annika har tittat mycket på organisering, arbetsmiljö och jämställdhet.