Sök resultat: Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

No videos found

Mats Bojestig om standardiserade vårdförlopp
Mats Bojestig berättar om värdet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Helena Conning om patientmedverkan i vårdförlopp
Helena Conning, patientföreträdare, berättar om vikten av patientmedverkan i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Öppet forum om standardiserade vårdförlopp
Öppet forum om standardiserade vårdförlopp, i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
Öppet Forum om strukturerad vårdinformation
Den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation berättade bland annat om vad informatik är och möjligheterna med att strukturera information i hälso- och sjukvård och omsorg, samverksansgruppens uppdrag och hur den driver arbete samt om kopplingen till det regionala arbetet med informatik och erfarenheter från Västra Götaland som satsar stort inom informatik.  Med i studion var Patrik Georgii Hemming (Stockholm-Gotland), Sara Almvide (Västra), Patrik Sundström (ordf. samverkansgruppen, SKR) och Kristin Schoug Bertilsson (SKR).
Öppet forum om förbättringsarbete och patient- och närståendemedverkan
Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Medverkar gör Susanna Lagersten, Anna Olheden, Selma Wolosky och Viktor Karlsson.
Öppet forum om primärvårdens roll i kunskapsstyrning
Öppet forum om primärvårdens roll i kunskapsstyrningsarbetet och kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.
Öppet forum om läkemedel och medicinteknik
Öppet forum om läkemedel och medicinteknik, i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen för standardiserade vårdförlopp
Mats Bojestig, om överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp och hur det hänger ihop med kunskapsstyrning
Öppet forum om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna jämförelser och Vården i siffror
Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna jämförelser och områdesrapporter i Vården i siffror.
Rita Jedlert om kunskapsstyrning april 2019
Rita Jedlert, Södra sjukvårdsregionens ledamot i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, berättar om var hon tror att kunskapsstyrningen befinner sig om fem år, vad som blir vitkigt för att nå dit och göra skillnad för liv och jämlik hälsa samt vad hennes förhoppningar med arbetet är.