Sök resultat: Nationella kvalitetsregister

No videos found

Vården i siffror - Hjälper vården bli bättre
Vården i siffror kan användas för att förbättra svensk hälso- och sjukvård.
Marie Lawrence om kunskapsstyrning
Marie Lawrence om kunskapsstyrning och Nationella Kvalitetsregister.