Sökresultat: Modellkoncept

Inga videor hittades

Kompetenstrappan
Birgitta Andersson, handläggare på SKR, beskriver kompetenstrappan och hur den kan appliceras på jämställdhetsområdet. Att gå från omedvetet inkompetent för att sedan stärka sina kunskaper och vad det innebär.
Nio punkter för jämställd arbetsgivarpolitik
En jämställd arbetsgivarpolitik är avgörande för att klara kompetensförsörjningen framåt. Ta del av SKR:s nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik. Med jämställdhetsintegrering av kommuners och regioners verksamheter kan stora utmaningar mötas. Till hjälp finns SKR:s Modellkoncept för jämställdhet.