Sök resultat: Kunskapsstyrning

No videos found

Överenskommelsen för standardiserade vårdförlopp
Mats Bojestig, om överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp och hur det hänger ihop med kunskapsstyrning
Rita Jedlert om kunskapsstyrning april 2019.mp4
Rita Jedlert, Södra sjukvårdsregionens ledamot i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, berättar om var hon tror att kunskapsstyrningen befinner sig om fem år, vad som blir vitkigt för att nå dit och göra skillnad för liv och jämlik hälsa samt vad hennes förhoppningar med arbetet är.
Sofie Alverlind om Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Sofie Alverlind, sakkunnig och processtöd, berättar om den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, samt lärdomar och erfarenheter från det arbete som gjorts nationellt gemensamt kring införande av nya läkemedel och terapier.
Claes-Göran Östenson om kunskapsstyrning
För mer information: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/framgangsfaktorer-i-diabetesvarden-inspiration-for-utveckling-av-diabetesvarden.html
Marie Lawrence om kunskapsstyrning
Marie Lawrence om kunskapsstyrning och Nationella Kvalitetsregister.