Sök resultat: Jeanna Thorslund

No videos found

Statlig utredning av utkontraktering och it-drift för offentlig förvaltning
Jeanna Thorslund, SKL, och Nils Fjelkegård, Regeringskansliet, pratar om den statliga utredningen om utkontraktering och it-drift för offentlig förvaltning.