Sökresultat: Jämställdhet

Inga videor hittades

Därför jämställdhet - Inget vi kan ta för givet (kort version)
När Sverige tog täten som en av världens mest jämställda länder så hände det inte av en slump. Det var ett resultat av en långvarig kamp för lika rättigheter. Jämställdhet är något som vi måste erövra varje dag, och det är vi som tar beslut i landets kommuner och regioner som kan skapa förutsättningarna för det. (Kort version)
Jämställd socialtjänst - Västerbotten
Ta del av stöd för en jämställd socialtjänst (skr.se)
Fråga om våld – fokusmånad i Jämtland
Jämtlands kommuner har infört en särskild fokusmånad där socialtjänsten frågar alla vuxna klienter om våld. Genom att ställa rutinmässiga frågor till alla, och inte bara på indikation, kan socialtjänsten upptäcka och hjälpa fler. I filmen berättar den regionala utvecklingsledaren samt en chef och en socialsekreterare om projektet. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning som stödjer kommuner att utveckla stödet till våldsutsatta. 2021-03-31
Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta – Mölndals stad
Under 2020 följde Familjefridsteamet i Mölndal upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta. Mölndal är en av 38 kommuner som deltog i SKR:s projekt SU-Kvinnofrid – ett projekt för individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet inom socialtjänsten. I filmen berättar Mölndal hur de kom igång med uppföljningen och vad de lärde sig på vägen. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning som stödjer kommuner att utveckla stödet till våldsutsatta. 2021-03-30
Varför ska hälso- och sjukvården uppmärksamma våld?
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan orsaka stort lidande och ohälsa för den som drabbas. Men våld syns inte alltid utanpå, och kan vara svårt för en patient att berätta om. Därför är det viktigt att vården kan ställa frågor om våld, och har rätt kunskap och resurser att möta behoven. För ju tidigare våldet upptäcks, desto bättre och effektivare stöd och behandling kan vården ge. Filmen är framtagen av SKR:s kvinnofridssatsning. Medverkar gör Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. 2021-04-15
Våld i nära relation – stöd för dig som chef
Att utsättas för våld av en närstående kan få allvarliga konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. Här kan chefer vara ett stort stöd, och underlätta för utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp. Filmen ingår i ett stödmaterial om våld i nära relationer från Sveriges Kommuner och Regioner. Stödmaterialet riktar sig till chefer och arbetsgivare och finns att läsa i sin helhet på skr.se. 2020-12-09
Kompetenstrappan
Birgitta Andersson, handläggare på SKR, beskriver kompetenstrappan och hur den kan appliceras på jämställdhetsområdet. Att gå från omedvetet inkompetent för att sedan stärka sina kunskaper och vad det innebär.
Stackars dina barn
Lisa är ansvarig för nedläggning av ett antal skolor och blir utsatt i sociala medier på ett sätt som hennes manliga partikamrater slipper, trots att de är lika ansvariga. Hur påverkas hon av allt hot och hat? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är också ett hot mot jämställdheten. Kvinnor upplever hoten som mer skrämmande, påverkas mer i sitt politiska arbete och betalar ett högre pris för makt än männen. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-01-28
Jag skulle vilja anmäla ett brott
Narja driver ett förslag om bostadsbyggande, som kommer innebära att en stor p-plats försvinner. Hon får mängder av hot och hat i sociala medier. Hon blir ofredad i sitt hem - vad gör Narja av situationen? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är också ett hot mot jämställdheten. Kvinnor upplever hoten som mer skrämmande, påverkas mer i sitt politiska arbete och betalar ett högre pris för makt än männen. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-01-28
Jag kanske inte har det som krävs...
- Version med inbränd undertext. Oscar intervjuas i dokumentär om unga i politiken, han berättar om hårt tonläge, känslan av att han inte har vad som krävs för att kunna jobba aktivt som förtroendevald. Kommer Oscar att ställa upp för omval? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Kvinnor, unga och utrikes födda är mest utsatta. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-10-10
Jag funderar på att låta nån annan ta debatten
Conny träffar en bekant på en konferens. Han berättar om påhopp i sociala medier och svagt stöd från andra politiker när hans hbtq-engagemang angrips. Är det värt att arbeta för en Prideparad? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Kvinnor, unga och utrikes födda är mest utsatta. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-01-28
Han dyker upp vart jag än går
Anne-Marie går genom mörk park på kvällen, hon möter en granne och berättar att hon känner sig förföljd av en man. Vad gör grannen? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är också ett hot mot jämställdheten. Kvinnor upplever hoten som mer skrämmande, påverkas mer i sitt politiska arbete och betalar ett högre pris för makt än männen. Hot och hat är en serie på fem filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda.2019-01-28
Erfarenheter av jämställdhetsarbete i Uppsala kommun
Uppsala kommun vann Jämställdhetspriset 2023. Hör om kommunens mångåriga arbete för ett jämställt samhälle, hur arbetet organiserats och viktiga erfarenheter.
Uppsala kommun – Vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2023!
Hör Uppsala kommuns hållbarhetschef Ida Bylund Lindman och utvecklingsledare Weronica Örth om varför Uppsala kommuns jämställdhetsarbete prisas. En framgångsfaktor är och har varit att arbetet hela tiden haft uppbackning av politiken, oavsett politisk majoritet.
Nio punkter för jämställd arbetsgivarpolitik
En jämställd arbetsgivarpolitik är avgörande för att klara kompetensförsörjningen framåt. Ta del av SKR:s nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik. Med jämställdhetsintegrering av kommuners och regioners verksamheter kan stora utmaningar mötas. Till hjälp finns SKR:s Modellkoncept för jämställdhet.
Vikten av könsuppdelad statistik
Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping Ann-Marie Nilsson berättar.
Vad bidrar en jämlik och jämställd socialtjänst till? - Åsa Furén Thulin, SKR
Åsa Furén Thulin, sektionschef socialtjänst, SKR i ett samtal om betydelsen av en jämlik och jämställd socialtjänst, utmaningar för att nå dit och SKR:s kvinnofridssatsning.