Search results: Jämställdhet

No videos found

Kompetenstrappan
Birgitta Andersson, handläggare på SKR, beskriver kompetenstrappan och hur den kan appliceras på jämställdhetsområdet. Att gå från omedvetet inkompetent för att sedan stärka sina kunskaper och vad det innebär.
Stackars dina barn
Lisa är ansvarig för nedläggning av ett antal skolor och blir utsatt i sociala medier på ett sätt som hennes manliga partikamrater slipper, trots att de är lika ansvariga. Hur påverkas hon av allt hot och hat? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är också ett hot mot jämställdheten. Kvinnor upplever hoten som mer skrämmande, påverkas mer i sitt politiska arbete och betalar ett högre pris för makt än männen. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-01-28
Jag skulle vilja anmäla ett brott
Narja driver ett förslag om bostadsbyggande, som kommer innebära att en stor p-plats försvinner. Hon får mängder av hot och hat i sociala medier. Hon blir ofredad i sitt hem - vad gör Narja av situationen? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är också ett hot mot jämställdheten. Kvinnor upplever hoten som mer skrämmande, påverkas mer i sitt politiska arbete och betalar ett högre pris för makt än männen. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-01-28
Jag kanske inte har det som krävs...
Oscar intervjuas i dokumentär om unga i politiken, han berättar om hårt tonläge, känslan av att han inte har vad som krävs för att kunna jobba aktivt som förtroendevald. Kommer Oscar att ställa upp för omval? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Kvinnor, unga och utrikes födda är mest utsatta. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-10-10
Jag funderar på att låta nån annan ta debatten
Conny träffar en bekant på en konferens. Han berättar om påhopp i sociala medier och svagt stöd från andra politiker när hans hbtq-engagemang angrips. Är det värt att arbeta för en Prideparad? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Kvinnor, unga och utrikes födda är mest utsatta. Hot och hat är en serie filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 2019-01-28
Han dyker upp vart jag än går
Anne-Marie går genom mörk park på kvällen, hon möter en granne och berättar att hon känner sig förföljd av en man. Vad gör grannen? Hot, hat och våld mot förtroendevalda är också ett hot mot jämställdheten. Kvinnor upplever hoten som mer skrämmande, påverkas mer i sitt politiska arbete och betalar ett högre pris för makt än männen. Hot och hat är en serie på fem filmer som bygger på autentiska händelser. Filmerna ingår i SKL:s webbutbildning om att hantera och förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda.2019-01-28
Erfarenheter av jämställdhetsarbete i Uppsala kommun
Uppsala kommun vann Jämställdhetspriset 2023. Hör om kommunens mångåriga arbete för ett jämställt samhälle, hur arbetet organiserats och viktiga erfarenheter.
Uppsala kommun – Vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2023!
Hör Uppsala kommuns hållbarhetschef Ida Bylund Lindman och utvecklingsledare Weronica Örth om varför Uppsala kommuns jämställdhetsarbete prisas. En framgångsfaktor är och har varit att arbetet hela tiden haft uppbackning av politiken, oavsett politisk majoritet.
Nio punkter för jämställd arbetsgivarpolitik
En jämställd arbetsgivarpolitik är avgörande för att klara kompetensförsörjningen framåt. Ta del av SKR:s nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik. Med jämställdhetsintegrering av kommuners och regioners verksamheter kan stora utmaningar mötas. Till hjälp finns SKR:s Modellkoncept för jämställdhet.
Vikten av könsuppdelad statistik
Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping Ann-Marie Nilsson berättar.
Vad bidrar en jämlik och jämställd socialtjänst till? - Åsa Furén Thulin, SKR
Åsa Furén Thulin, sektionschef socialtjänst, SKR i ett samtal om betydelsen av en jämlik och jämställd socialtjänst, utmaningar för att nå dit och SKR:s kvinnofridssatsning.
Jämställdhet som verktyg i hållbarhetsarbetet - Madeleine Larsson, Vaxholms stad
Madeleine Larsson i ett samtal om hur jämställdhet är ett verktyg i hennes roll som hållbarhetschef i Vaxholms stad.
Gender budgeting - att sätt siffror på ojämställdheten
Genom Gender budgeting sätter vi siffror på ojämställdheten. Vart går pengarna? Vems behov, prioriteringar och intressen får störst genomslag? Vad gör vi med resultatet? Lär mer av Ingrid Osika, nationalekonomi, och Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef i Örebro kommun. 2016-08-24
Jämställd snöröjning i Karlskoga
Det är svårare att gå eller cykla genom tio centimeter snö än att köra bil. Det insåg ett antal chefer i Karlskoga. Nu plogas gångvägar, cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar. Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt. 2014-06-10
Jämställd biståndsbedömning i Örebro
Med hjälp av mallar och ömsesidig granskning av alla utredningar säkerställer handläggarna på socialtjänsten i Orebro att de ställer samma frågor till kvinnor och män. Jämställd biståndsbedömning ingår i en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om jämställdhetsintegrering.
Jämställd förskola i Kalmar
Utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun har anställt fyra jämställdhetsutvecklare som stöttar rektorer och förskolecheferI i arbetet att skapa en jämställd skola och en jämställd förskola. Jämställd förskola Kalmar ingår i en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om jämställdhetsintegrering.
Samhällsförändring påverkar styrning - en tidsexposé
Märit Melbi, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ger en tidsexposé om hur samhällsförändringar under efterkrigstiden har påverkat styrningen av offentliga organisationer. Hon betonar att dagens styrning behöver beakta en mer komplex omvärld. 2020-12-11