Sök resultat: Jämställdhet

No videos found

Jämställdhet som verktyg i hållbarhetsarbetet - Madeleine Larsson, Vaxholms stad
Madeleine Larsson i ett samtal om hur jämställdhet är ett verktyg i hennes roll som hållbarhetschef i Vaxholms stad.
Gender budgeting - att sätt siffror på ojämställdheten
Genom Gender budgeting sätter vi siffror på ojämställdheten. Vart går pengarna? Vems behov, prioriteringar och intressen får störst genomslag? Vad gör vi med resultatet? Lär mer av Ingrid Osika, nationalekonomi, och Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef i Örebro kommun. 2016-08-24
Jämställd snöröjning i Karlskoga
Det är svårare att gå eller cykla genom tio centimeter snö än att köra bil. Det insåg ett antal chefer i Karlskoga. Nu plogas gångvägar, cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar. Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt. 2014-06-10
Jämställd biståndsbedömning i Örebro
Med hjälp av mallar och ömsesidig granskning av alla utredningar säkerställer handläggarna på socialtjänsten i Orebro att de ställer samma frågor till kvinnor och män. Jämställd biståndsbedömning ingår i en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om jämställdhetsintegrering.
Jämställd förskola i Kalmar
Utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun har anställt fyra jämställdhetsutvecklare som stöttar rektorer och förskolecheferI i arbetet att skapa en jämställd skola och en jämställd förskola. Jämställd förskola Kalmar ingår i en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om jämställdhetsintegrering.
Samhällsförändring påverkar styrning - en tidsexposé
Märit Melbi, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ger en tidsexposé om hur samhällsförändringar under efterkrigstiden har påverkat styrningen av offentliga organisationer. Hon betonar att dagens styrning behöver beakta en mer komplex omvärld. 2020-12-11
Våldsförebyggande arbete i skolan
Vad karaktäriserar ett tidigt våldsförebyggande arbete som har fokus på jämställdhet? Genom att involvera alla på skolan, prata om normer, och agera på ”små saker” (som skojbråk eller taskiga kommentarer) kan skolan skapa ett tryggare klimat och påverka värderingar som eleverna bär med sig i vuxenlivet. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning, med stöd av regeringen. 2021-03-29
Jämställd cykelplan i Jönköping
I Jönköping har politikerna beslutat att all verksamhet ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Filmen visar hur den nya cykelplanen togs fram för att täcka in både kvinnors och mäns behov. Filmen ingår i en serie lärande exempel om jämställdhetsintegrering: Jämställdhet hela vägen. 2019-04-26
Jämställd musikskola i Eskilstuna
I Eskilstuna har politikerna bestämt att alla verksamheter ska jämställdhetsintegreras. Filmen visar hur den kommunala kulturskolan jobbar för att ge eleverna möjlighet att välja instrument fritt, utan att begränsas av vad tjejer och killar förväntas spela. Filmen ingår i en serie lärande exempel om jämställdhetsintegrering: Jämställdhet hela vägen.2019-04-26
Jämställda insatser för nyanlända i Hedemora
Jämställdhet hela vägen är en serie filmer om hur jämställdhetsintegrering kan ge konkreta effekter för medborgarna. I Hedemora ledde användningen av könsuppdelad statistik till att fler kvinnor deltar i insatser för nyanlända, som t.ex. företagsstöd.2019-01-30
Röster om manlighet - Normkritik för bättre skolresultat och ökad trygghet
På Järvenskolan Tallås i Katrineholms kommun valde rektorn att sätta normkritik som en fast punkt på dagordningen. Skolans breda normkritiska ansats har lett till att tryggheten ökat och pojkarnas skolresultat förbättrats. "Det handlar inte om att lägga på eller göra något utöver vårt uppdrag", säger läraren Sanna Silow i filmen: "Det här är vårt uppdrag." Filmen är en del av Röster om manlighet, en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om män, jämställdhet och normer för maskulinitet.2018-02-01
Röster om manlighet – jämställt på vårdprogrammet
På Järvenskolan Tallås i Katrineholm är nästan hälften av eleverna på vårdprogrammet killar. Det är dubbelt så mycket som i övriga landet. En del av förklaringen till det är den genusmedvetna studie- och yrkesvägledningen, som försöker inspirera elever att välja utbildning och yrke utifrån sina intressen, och inte utifrån kön. "Nu när jag fått höra och se vad man mer kan göra så känns det verkligen som ett naturligt val", säger en av killarna i filmen efter studiebesöket på ett äldreboende i Katrineholm. 2019-11-01
Röster om manlighet - Rätt till sina egna känslor
"Det kändes som att jag inte hade rätt till mina egna känslor", säger en av killarna på Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborg. En film om att utmana normer som säger att män ska vara starka och osårbara. Filmen är en längre version av filmen Röster om manlighet - Män och känslor: https://youtu.be/-tG26F-2-V0?list=PLvEhEsfu2D-TXkbRQ4pEivE6uZAADJhNM Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att utmana destruktiva normer för maskulinitet och att öka pojkars och mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet.2017-06-16
Röster om manlighet - Normkritik utmanar bilder av kön
Begränsande och skadliga mansnormer drabbar både män och kvinnor. "En stark maskulinitetsnorm i en grupp eller en klass är svår att komma undan, det är ofta en viktig tillhörighet i den åldern också", säger Joanna Isaksson, projektledare för Normstorm som lär elever att ifrågasätta könsnormer genom normkritiska bilder. Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att förändra normer för maskulinitet.2016-10-25
Röster om manlighet - Män och psykisk hälsa
Av de som besöker ungdomsmottagningar i Sverige är 11 procent pojkar och unga män. "Jag behövde lära mig att prata om mina känslor", säger Jonatan Nilsson som går till Mottagningen för unga män i Göteborg 2-3 gånger i månaden. Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Regioner om att förändra normer för maskulinitet.2016-09-19
Röster om manlighet - Män i förskolan
Av de som arbetar med barn i förskolan är 4,2 procent män. "Det här är ett yrke som passar alla oavsett kön", säger Per-Håkan Taavo som jobbat i förskolan i 27 år. Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att förändra normer för maskulinitet.2016-09-19
Jämställdhetsintegrering kräver kultur för förändring
Framgångsrikt förändringsarbete kräver kunskap, intresse och engagemang i organisationen, säger Lena Lundström Stoltz som har drivit jämställdhetsarbete i flera organisationer, bland annat som kommundirektör i Hedemora och som stadsdelsdirektör i Årsta-Enskede-Vantör i Stockholm. Tydliga styrdokument är ett viktigt stöd, men om du inte har organisationen med dig kommer du ingenstans, är hennes slutsats.2021-04-22