Search results: Innovationsguiden, tjänstedesign

No videos found

Tjänstedesign i socialtjänsten
I Göteborg har socialtjänsten i Angered använt tjänstedesign för att skapa en socialtjänst som bättre möter medborgarnas behov. Genom att undersöka behoven hos invånarna hittade man lösningar som nu förändrar arbetssättet och verksamheten. Innovationsguiden är ett verktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna.
När barnen berättar
Resan för Borlänges socialtjänst började i berättelser som skar i hjärtat och slutade med en nytt synsätt. Det här är deras historia om att förnya verksamheten genom Innovationsguidens utvecklingsprogram och att alltid lyssna på vad barnen de möter har att berätta. Innovationsguiden är ett verktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna.
Oxelösund flyttar in
Oxelösunds kommun är en av de kommuner i Sverige som arbetat mycket med tjänstedesign. Genom djupgående undersökningar och tester med användare har kommunen bland annat gjort stora förändringar i äldreomsorgen. Det här är berättelsen om hur tjänstedesign fick kommunens anställda att flytta in hos de äldre. Musik: Broke for free - Summer spliffs (CC-BY-3.0)
En ny bild av hemtjänsten
Innovationsguiden är ett verktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna. Uddevalla kommun var ett av de första pilotprojekten som deltog i Innovationsguiden, där man ville öka tryggheten för de boende i hemtjänsten. Det här är en berättelse om deras utvecklingsresa genom Innovationsguidens steg.
Hur testar man en ny vårdmottagning?
När patienterna på Vansbro vårdcentral efterfrågade fler läkartider testade personalen att låta undersköterskor ha en egen mottagning. Men hur gör man för att testa en ny vårdmottagning, för att se om det fungerar?
Innovationsguiden i 6 steg
Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna. Det här är en genomgång av vårt arbetssätt i 6 korta steg.