Sök resultat: Hot, hat och våld mot förtroendevalda

No videos found

Webbinarium Hot och hat Tema: Polisens arbete, nationellt och lokalt, under valåret 2022
Du kommer att få höra om hur polisen arbetar med att skapa säkerhet för valets genomförande. Vilket stöd de kan ge till kommuner och regioner, och hur samverkan kan ske på lokal nivå. Hur kan man förebygga och hantera och incidenter i samband med val och vad kommunerna kan göra för att öka valsäkerheten.
Demokratibrott mot förtroendevalda
Samtal mellan SKR och polisen angående demokratibrott och strafflagskärpning för brott mot förtroendevalda och dess anhöriga. Om politiker inte kan utföra sitt uppdrag som förtroendevald för att de utsätts för brott innebär det ett hot mot demokratin. Polisen använder sig av begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.
Lena Micko hälsar förtroendevalda välkomna
SKL:s ordförande Lena Micko hälsar nyvalda och omvalda förtroendevalda välkomna till SKL och till ett spännande uppdrag.