Sök resultat: GDPR

No videos found

Webbutbildning GDPR, steg 2
Dataskyddsförordningen - detta måste du göra.
GDPR i vardagen
Inom kort träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. SKL har jobbat aktivt med att försöka stötta våra medlemmar i detta arbete och som en sista insats erbjuder vi en webbsändning där ni kan ställa frågor via chatt till SKL:s jurister. Medverkande: •Anna Åberg, förbundsjurist, SKL •Manólis Nymark, jurist, Inera •Pål Resare, förbundsjurist, SKL •Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL •Olof Raab, koordinator, SKL •Emma Patel, kommunikatör, SKL •Johan Nilsson, kommunikatör, SKL Mer information och mallar: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html
E-post - den nya dataskyddsförordningen
SKL:s förbundsjurister diskuterar vad du bör tänka på kring e-post och den nya dataskyddsförordningen. Läs mer om den nya dataskyddsförordningen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html Medverkande: Pål Resare, jurist, SKL Staffan Wikell, jurist, SKL
Radera och gallra - den nya dataskyddsförordningen
SKL:s förbundsjurister diskuterar vad du bör tänka på kring radering och gallring. Läs mer om den nya dataskyddsförordningen här: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html Medverkande: Pål Resare, jurist, SKL Staffan Wikell, jurist, SKL
Personuppgiftsbiträdesavtal - detta bör du tänka på!
SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på. SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html Medverkande: Pål Resare, jurist, SKL Staffan Wikell, jurist, SKL Olof Raab, koordinator, SKL
Registerutdrag - detta bör du tänka på!
SKL:s förbundsjurister diskuterar registerutdrag och vad du bör tänka på när någon ber om att få ut sina personuppgifter. Medverkande: Anna Åberg, jurist, SKL Staffan Wikell, jurist, SKL Moderator: Olof Raab, koordinator, SKL SKL:s 10 informationsinsatser: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html
Detta måste du prioritera - den nya dataskyddsförordningen!
SKL:s förbundsjurister listar de viktigaste sakerna som du måste ha på plats innan den 25 maj 2018. Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL, Pål Resare, förbundsjurist, SKL och Olof Raab, koordinator, SKL
Den nya dataskyddsförordningen - detta måste du prioritera!
SKL:s förbundsjurister listar de viktigaste sakerna som du måste ha på plats innan den 25 maj 2018. Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL, Pål Resare, förbundsjurist, SKL och Olof Raab, koordinator, SKL
GDPR och skolan 28 mars 2018
I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan. Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Avslutningsvis svarar de på frågor som kommit in via chatt. Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Detta läggas upp på denna sida: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html
Hur påverkar GDPR skolan?
I denna webbsändning intervjuar Johanna Karlén, programansvarig för skolans digitalisering på SKL, Matilda Björlingson, förbundsjurist på SKL, om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolan. Du hittar mer information om skolan och GDPR här: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html Samt allmän information om GDPR här: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html
Så här fyller du i SKL:s mall för registerförteckning
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att du för register och i denna webbsändning ger vi exempel på hur du kan fylla i SKL:s mall för registerförteckning , ett exempel från landstinget och ett från en kommun. Mallen hittar du på skl.se under punkt 4: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html
Hantering och publicering av bilder
En serie klipp om bildhantering och bildpublicering i relation till GDPR från SKL:s konferens den 30 januari 2018. Medverkande: Cecilia Torelm Tornberg, advokat och specialist på bl.a. marknads- och immaterialrätt, MarLaw AB och Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL.