Sök resultat: Fusk

No videos found

Motverka fusk och oegentligheter
SKR har i ett nätverk tillsammans med medlemmar tagit fram en film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter. Förhoppningsvis kan den också inspirera andra kommuner och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.