Sök resultat: Digitalisering

No videos found

Webbutbildning GDPR, steg 2
Dataskyddsförordningen - detta måste du göra.
Därför har Bjuvs kommun en digital medarbetare
Mikael Bogarve, tf avdelningschef, i Bjuvs kommun berättar om varför de skaffade en digital medarbetare
Detta bör du tänka på vid upphandling av robotar
Rikard Fischbach, SKL Kommentus, berättar om vilka leverantörer av robotar som finns på marknaden samt vad du bör tänka på vid upphandling.
Metodstöd för IT-arkitekter
Peter Mannerhagen, Inera, om ett nytt metodstöd för IT-arkitekter som Inera har tagit fram tillsammans med de kommuner och regioner som ingår i samarbetsforumet ”Arkitekturgemenskapen”.
Ställa om till digitalt - vilka kompetenser behövs?
Malin Annergård, SKR, och Ola Johnsson, PwC, om kompetensbehovet när vi ställer om till digitalt.
Informationssäkerhet – detta bör du tänka på!
Jonas Nilsson, CISO, SKR ger tips angående informationssäkerhet samt delar Patrik Nilsson, verksamhetschef i Strängnäs kommun, med sig av lärdomar och erfarenheter.
Lagregler vid automatiserad handläggning och beslut
Staffan Wikell förbundsjurist SKR, om de mest relevanta lagreglerna för frågan vid automatiserad handläggning och automatiserad beslutsfattande.
Förändrade arbetssätt vid automatisering
Daniel Linares, Markaryds kommun, berättar om kommunens nya arbetssätt inför automatisering.
Sammanfattning av projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd
Annika Londono Öst som är programansvarig på SKR och Ulrica Runemar som är utredare på SKR sammanfattar tillsammans med Ola Johnsson, PwC, projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd som har genomförts med 24 kommuner.
Vad är SSBTEK - vad ingår?
Anna Johannson, förvaltningsledare SSBTEK, SKR berättar vad Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är för något. Vad ingår i tjänsten? Och vad ingår inte?
Trollhättans digitalisering av skolan
Intervju med rektor och utvecklingsledare i Trollhättans stad om deras arbete med en lokal strategi för digitalisering i skolväsendet.
Skolriksdag 2019 - Digital technology in schools
Digital technology in schools – time to choose wisely Debatten om skolans digitalisering blir lätt polariserad på ett sätt som gör att det är svårt att komma framåt. I den här presentationen kommer pedagogikprofessorn Neil Selwyn att föreslå några vägar till en mer realistisk, ansvarsfull och konstruktiv diskussion. Medverkande: Neil Selwyn, professor Monash University, Melbourne
Så här tänker Trollhättan och Strängnäs kring teknikval vid automatisering
Här delar Trollhättan och Strängnäs kommun med sig av sina tankar kring teknikval vid automatisering.
Så här jobbar Strängnäs kommun med nyttorealisering
Här berättar Strängnäs kommun om hur de jobbar med nyttorealisering i sitt förändringsarbete.
SSBTEK - detta är på gång
Anna Johansson, utvecklingsledare för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd (SSBTEK) berättar vad som är på gång.
Nacka kommun delar med sig av sin förändringsresa
Här berättar Nacka kommun om hur de jobbade med förändringsledning när de digitaliserade processen ekonomiskt bistånd.