Sök resultat: Demokrati

No videos found

Introduktion till utbildningen i rollen som medarbetare
Du arbetar på medborgarnas uppdrag för våra gemensamma mål, för demokratin. En kort introduktion om innehållet i utbildningen i rollen som medarbetare i kommuner och regioner.
Amanda Lind och Anders Knape om uthållig demokrati och stärka förutsättningarkrati-Lang
SKR:s ordförande Anders Knape och Kultur- och demokratiminister Amanda Lind berättar kort om varför överenskommelsen (ÖK) har tecknats mellan SKR och regeringen där målsättningen med ÖK att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.
Lena Micko hälsar förtroendevalda välkomna
SKL:s ordförande Lena Micko hälsar nyvalda och omvalda förtroendevalda välkomna till SKL och till ett spännande uppdrag.