Sök resultat: Automatisering

No videos found

Därför har Bjuvs kommun en digital medarbetare
Mikael Bogarve, tf avdelningschef, i Bjuvs kommun berättar om varför de skaffade en digital medarbetare
Detta bör du tänka på vid upphandling av robotar
Rikard Fischbach, SKL Kommentus, berättar om vilka leverantörer av robotar som finns på marknaden samt vad du bör tänka på vid upphandling.
Metodstöd för IT-arkitekter
Peter Mannerhagen, Inera, om ett nytt metodstöd för IT-arkitekter som Inera har tagit fram tillsammans med de kommuner och regioner som ingår i samarbetsforumet ”Arkitekturgemenskapen”.
Lagregler vid automatiserad handläggning och beslut
Staffan Wikell förbundsjurist SKR, om de mest relevanta lagreglerna för frågan vid automatiserad handläggning och automatiserad beslutsfattande.
Förändrade arbetssätt vid automatisering
Daniel Linares, Markaryds kommun, berättar om kommunens nya arbetssätt inför automatisering.
Sammanfattning av projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd
Annika Londono Öst som är programansvarig på SKR och Ulrica Runemar som är utredare på SKR sammanfattar tillsammans med Ola Johnsson, PwC, projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd som har genomförts med 24 kommuner.
Uppsala berättar om sitt arbete med att införa e-tjänst
Här delar Uppsala kommun med sig av hur de jobbade för att införa e-tjänst.
Ta del av Uppsalas förändringsarbete när de digitaliserade processen ekonomiskt bistånd
Här delar Uppsala kommun med sig av sitt förändringsarbete när de digitalisera och automatiserade processen ekonomiskt bistånd.
Så här tänker Trollhättan och Strängnäs kring teknikval vid automatisering
Här delar Trollhättan och Strängnäs kommun med sig av sina tankar kring teknikval vid automatisering.
Juridik och automatisering
Staffan Wikell, jurist på SKL, pratar om juridik och automatisering.
Nacka kommun delar med sig av sin förändringsresa
Här berättar Nacka kommun om hur de jobbade med förändringsledning när de digitaliserade processen ekonomiskt bistånd.