Search results: Arbetstid

No videos found

APT-material om hälsosam arbetstidsförläggning
Marianne Mihaic, hr-specialist vid Region Stockholm, går igenom APT-materialet.