Sök resultat: Ansvarig Selma Wolofsky

No videos found

Stärkt uppföljning och analys
Varmt välkommen att delta i Öppet forum som denna gång handlar om hur vi kan jobba smart tillsamman kring uppföljning och analys. Vår väg till framgång börjar i patientens vardag, och analys av vårdens resultat är därför startpunkten i våra gemensamma insatser för jämlik vård. Med oss i studion finns Nationell samverkansgrupp för uppföljning och analys.
Nationella kvalitetsregister och Nationella programområden – hur gör vi störst nytta tillsammans?
Varmt välkomna till Öppet forum i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Denna gång samlas vi kring temat hur Nationella programområden och Nationella kvalitetsregister kan göra störst nytta tillsammans. Vi kommer bland annat att prata om: · Framgångsfaktorer och betydelsen av att koppla kvalitetsregister till vården och utvecklingsarbete · Uppgiften som Nationella programområden har kring medskick om register kopplade till området
Öppet forum – erfarenheter från Regionala cancercentrum i samverkan
Varmt välkomna att delta vid höstens första Öppet forum i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Den här gången tar vi del av erfarenheter från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan, som utgör Nationellt programområde för cancer.
Sofie Alverlind om Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Sofie Alverlind, sakkunnig och processtöd, berättar om den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, samt lärdomar och erfarenheter från det arbete som gjorts nationellt gemensamt kring införande av nya läkemedel och terapier.