Sök resultat: Almedalen

No videos found

Nära vård – så utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård
Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering.
Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan
En bra skola behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramar på en nationell nivå.
Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?
Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Seminarium i Almedalen, kl 13:30-14:15, måndag 1 juli 2019 I panelen: Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande SKL Maria Gardfjell, vice ordförande miljöutskottet Peter Mohlin, länsråd Gotland
Seminarium 3 - Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden
Måndag 2 juli kl 15.00-15.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid? Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år? Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden
Seminarium 2 - Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande
Måndag 2 juli kl 14.00-14.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Väl integrerad i undervisning och pedagogik kan digitalisering fungera som motivation och hävstång för lärande och på så sätt leda till bättre elevresultat. Hur kan tekniken integreras i pedagogiken och stimulera lärande? På vilket sätt kan digitalisering användas för att möta lärarbristen och ge en likvärdig undervisning för alla elever? Hur kan vi öka den digitala kompetensen för alla i skolan?
Seminarium 1- Rätt använd kompetens lyfter vården
Måndag 2 juli kl 13.00-13.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? SKL presenterar en ny rapport om vikten av att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.