Search results: Almedalen

No videos found

Krafttag mot hot och otillåten påverkan - vad krävs för att välfärdens medarbetare ska vara trygga?
SKR:s seminarium i Almedalen 2023. 3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Otillåten påverkan är vardag för många. Arbetsgivarna har ansvaret, men det krävs också bättre lagstöd och fler insatser från regering och myndigheter. Vad har gjorts hittills och vad krävs framåt? Medverkande: Peter Danielsson, 2:e vice ordförande, SKR Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister Mattias Larsson, generaldirektör, BRÅ Heiki Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR Karen Alvstad, socialchef, Göteborgs stad Heidi Avellan, moderator Seminariet spelades i 29 juni, 2023.
Hur ska välfärden styras – och vem gör det bäst?
SKR:s seminarium i Almedalen 2023. Tufft ekonomiskt läge och stor personalbrist. Välfärdens verksamheter är under stark press. Hur kan staten och kommuner och regioner gemensamt se till att välfärden levererar, både till vardags och i kris? Medverkande: Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner Niklas Wykman, finansmarknadsminister Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstads kommun Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, Saco Heidi Avellan, moderator Seminariet spelades in 28 juni, 2023
Stärk barns och ungas psykiska hälsa
SKR:s seminarium i Almedalen 2023. Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, framför allt bland barn och unga. Trots satsningar och fler anställda inom psykiatrin upplever många att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Hur kan Sverige skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa? Medverkande: Anders Henriksson, ordförande, SKR Leif Sandberg, 1:e vice ordförande, SKR Jakob Forssmed, socialminister Lotta Schneider, ordförande, Röda korsets ungdomsförbund Maja Sjögren, ordförande, Elevernas Riksförbund Karin Forsman, utvecklingsledare, Norrbottens kommuner Linda Welin, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Helene Henriksson, Sätt Skåne i rörelse, Region Skåne Maja Arvidsson, Sätt Skåne i rörelse, Ängelholms kommun Kerstin Evelius, moderator, SKR Spelades in 28 juni, 2023.
Seminarium 3 - Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden
Måndag 2 juli kl 15.00-15.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid? Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år? Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden