Search results: 000

No videos found

Agenda för integration 18 september 2019
En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering. En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner. Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket.
Digitalt nytänkande i vården för patienter med KOL
Kan användning av digitala tjänster ge patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökad livskvalitet, lägre vårdkonsumtion samt bidra till en sammanhängande vårdprocess med fokus på patentens behov?