Sök resultat: Öppen förskola

No videos found

Öppen förskola ger tidiga insatser för integration
En kort film med infografik som visar hur öppna förskolan gör ett viktigt förebyggande arbete. Potentialen att stödja än fler utrikes födda föräldrar och deras barn till etablering, minskad utsatthet och ett bättre liv är stor.
Öppen förskola i Stockholm - vägen till integration
Öppna förskolan i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm fokuserar på kvinnor från andra länder för att bryta deras isolering och underlätta deras integration.
Öppen förskola förankrad på alla nivåer
Olika företrädare från Malmö stad berättar om hur öppen förskola används som en strategisk resurs och investering för kommunens verksamhet.
Deltagare på öppen förskola berättar
En besökare på öppna förskolan berättar varför verksamheten är viktig för henne.