Sökresultat: Äldreomsorg

Inga videor hittades

Passion för livet - Skellefteå kommun
Maria Pahlberg, anhörigkonsult och verksamhetsutvecklare och Linda Dehlin, avdelningschef Vård och omsorg berättar om hur Skellefteå kommun arbetar med konceptet "Passion för livet". Skellefteå kommun arbetar för att regionens seniorer ska kunna bibehålla sin livskvalitet och leva ett gott liv – hela livet. Livscoacher, handledare i konceptet Passion för livet, utbildas och arrangerar sedan mötesplatser där deltagare får träffas och umgås. En gemenskap där seniorerna tillsammans stärker vilja och förmåga att skapa sig ett hälsosamt liv.