Heltidsresan och arbetsmiljö

Heltidsresan och arbetsmiljö

No videos found

Nio punkter för jämställd arbetsgivarpolitik
En jämställd arbetsgivarpolitik är avgörande för att klara kompetensförsörjningen framåt. Ta del av SKR:s nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik. Med jämställdhetsintegrering av kommuners och regioners verksamheter kan stora utmaningar mötas. Till hjälp finns SKR:s Modellkoncept för jämställdhet.
Val av tjänstepensionsavtal för anställda i kommun eller region
Medarbetare inom kommuner och regioner som hade en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp före 2023 står inför ett val mellan två tjänstepensionsavtal. Den här filmen ska underlätta för arbetsgivare inom kommun eller region att förstå det nya tjänstepensionsavtalet för att kunna informera och vägleda medarbetare. Valet står mellan att välja KAP-KL som medarbetaren redan omfattas av, eller att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR.
Arbetet med tjänstefördelning - Kristianstads kommun
Kristianstads kommun redogör för sitt arbete med tjänstefördelning inom ramen för HÖK 21. Medverkande Medverkande från Kristianstads kommun Anders Månsson, skolchef Lars Nilsson, lärare gymnasieskolan, Sveriges lärare Leutrim Halitaj, lärare grundskolan, Sveriges lärare
Övning i att organisera och bemanna
Att gå från deltid till heltid kan innebära att det under vissa tider finns mer personal än det finns arbetsuppgifter, och tvärt om. Med övningen Organisera och bemanna får vi överblick över den dagliga verksamheten och undersöker vad vi kan förändra för att få en bra balans mellan arbetsuppgifter och bemanning. Filmen går igenom allt du behöver veta för att genomföra övningen.
Planera bemanningsbehov
Instruktionsfilm som visar hur du använder ett verktyg för att planera verksamhetens bemanningsbehov.
Förslag på samverkansprocess
I fyra steg ges ett förslag på en process för att komma vidare med arbetet för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.
APT-material om hälsosam arbetstidsförläggning
Marianne Mihaic, hr-specialist vid Region Stockholm, går igenom APT-materialet.
Seminarium 3 - Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden
Måndag 2 juli kl 15.00-15.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid? Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år? Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden