Kraftsamling för psykisk hälsa: Utdrag

Kort introduktion till SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa.

No videos found

Övning i att organisera och bemanna
Att gå från deltid till heltid kan innebära att det under vissa tider finns mer personal än det finns arbetsuppgifter, och tvärt om. Med övningen Organisera och bemanna får vi överblick över den dagliga verksamheten och undersöker vad vi kan förändra för att få en bra balans mellan arbetsuppgifter och bemanning. Filmen går igenom allt du behöver veta för att genomföra övningen.
Planera bemanningsbehov
Instruktionsfilm som visar hur du använder ett verktyg för att planera verksamhetens bemanningsbehov.
Förslag på samverkansprocess
I fyra steg ges ett förslag på en process för att komma vidare med arbetet för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.
Caroline Olsson om seminariet Friskare arbetsplatser
13 november bjuder centrala parter in till ett webbseminarium som rör samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. Caroline Olsson berättar mer om seminariet.
APT-material om hälsosam arbetstidsförläggning
Marianne Mihaic, hr-specialist vid Region Stockholm, går igenom APT-materialet.
Seminarium 1- Rätt använd kompetens lyfter vården
Måndag 2 juli kl 13.00-13.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? SKL presenterar en ny rapport om vikten av att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.