Bättre övergångar - introduktionsprogram - Syntolkad

IMprove-projektet med fokus på övergångar, för att öka genomströmningen på introduktionsprogrammen och förbättra möjligheten för nyanlända ungdomar att komma vidare till studier eller arbete.

Inga videor hittades

Nio punkter för jämställd arbetsgivarpolitik
En jämställd arbetsgivarpolitik är avgörande för att klara kompetensförsörjningen framåt. Ta del av SKR:s nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik. Med jämställdhetsintegrering av kommuners och regioners verksamheter kan stora utmaningar mötas. Till hjälp finns SKR:s Modellkoncept för jämställdhet.
Val av tjänstepensionsavtal för anställda i kommun eller region
Medarbetare inom kommuner och regioner som hade en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp före 2023 står inför ett val mellan två tjänstepensionsavtal. Den här filmen ska underlätta för arbetsgivare inom kommun eller region att förstå det nya tjänstepensionsavtalet för att kunna informera och vägleda medarbetare. Valet står mellan att välja KAP-KL som medarbetaren redan omfattas av, eller att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR.
Arbetet med tjänstefördelning - Kristianstads kommun
Kristianstads kommun redogör för sitt arbete med tjänstefördelning inom ramen för HÖK 21. Medverkande Medverkande från Kristianstads kommun Anders Månsson, skolchef Lars Nilsson, lärare gymnasieskolan, Sveriges lärare Leutrim Halitaj, lärare grundskolan, Sveriges lärare
Övning i att organisera och bemanna
Att gå från deltid till heltid kan innebära att det under vissa tider finns mer personal än det finns arbetsuppgifter, och tvärt om. Med övningen Organisera och bemanna får vi överblick över den dagliga verksamheten och undersöker vad vi kan förändra för att få en bra balans mellan arbetsuppgifter och bemanning. Filmen går igenom allt du behöver veta för att genomföra övningen.
Schemaläggningsteknik
Instruktionsfilm som visar hur du kan lägga ett schema.
Planera helgbemanning
Instruktionsfilm som visar hur du använder ett verktyg för att planera helgbemanningen.
Planera bemanningsbehov
Instruktionsfilm som visar hur du använder ett verktyg för att planera verksamhetens bemanningsbehov.
En jämställd arbetsgivarpolitik
Seminarium där förbundets program för en jämställd arbetsgivarpolitik presenteras. Programmet består av nio punkter, sammanfattade i en rapport. Kopplat till varje punkt finns praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda i sitt lokala arbete för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.
Förslag på samverkansprocess
I fyra steg ges ett förslag på en process för att komma vidare med arbetet för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.