Mats Bojestig om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Mats Bojestig berättar om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, där Bojestig är ordförande. Han är även hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

No videos found

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen. I filmen ger vi exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.
Att möta människor med rättshaveristiskt beteende
Att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Inom arbete med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda har SKR spelat in detta föredrag. Du får höra Jacob Carlander som utifrån sin bok berättar om människor med rättshaveristiskt beteende samt om några strategier som du kan utgår från i ditt bemötande när du möter dem.
Nära vård - En introduktion
Nära vård utgår från invånarnas behov och förutsättningar och finns när och där den behövs. Omställningen till Nära vård är viktig för att möta behovet av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå.
Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd
Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.
Nära vård i Alaska
I Southcentral Foundation Alaska har ett förändrat arbetssätt som utgår från invånarnas behov och förutsättningar visat stora kvalitets- och resultatförbättringar. Arbetet bedrivs i multiprofessionella team som är som är sammansvetsade och jobbar nära varandra.
Mats Bojestig om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Mats Bojestig berättar om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, där Bojestig är ordförande. Han är även hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.
Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.
Kraftsamling för psykisk hälsa: Utdrag
Kort introduktion till SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa.
Därför behövs rehabiliteringskoordinator - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Bo-Kenneth Knutsson, därför behövs rehabiliteringskoordinator. Filmen handlar om olika arbetsuppgifter och roller i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården. Den ingår i en utbildningsserie för personal och chefer som arbetar med försäkringsmedicin.
Om Bostad först - en modell för personer i hemlöshet
Modellen ”Bostad först” riktar sig till personer i hemlöshet som lever med missbruk, beroende och psykisk ohälsa. I filmen möter personer som fått hjälp genom modellen, samt forskare, bostadsbolag, jurister, socialtjänst och civilsamhälle som berättar om modellen och vad man ska tänka på vid implementering. Medverkande Anders Knape, ordförande SKR Anna Thomsson, handläggare SKR Ann-Kristin Sörensen, erfarenhet av stöd från bostad först Marcus Knutagård, docent och lektor, Socialhögskolan, Lunds universitet Björn Wäst, expert bostad först Elin Goliat Young, gruppledare vuxengruppen socialförvaltningen Järfälla kommun Agneta Lundström, kund och marknadschef Järfällahus Anna Marcusson, förbundsjurist SKR Hampus Allerstrand, förbundsjurist SKR Kjell Larsson, hemlöshetsexpert Göteborgs Stadsmission Bosse Pettersson, erfarenhet av stöd från Bostad först
Öppen förskola ger tidiga insatser för integration
En kort film med infografik som visar hur öppna förskolan gör ett viktigt förebyggande arbete. Potentialen att stödja än fler utrikes födda föräldrar och deras barn till etablering, minskad utsatthet och ett bättre liv är stor.