Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

No videos found

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen. I filmen ger vi exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.
Nära vård - En introduktion
Nära vård utgår från invånarnas behov och förutsättningar och finns när och där den behövs. Omställningen till Nära vård är viktig för att möta behovet av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå.
Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd
Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.
Att möta människor med rättshaveristiskt beteende
Att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Inom arbete med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda har SKR spelat in detta föredrag. Du får höra Jacob Carlander som utifrån sin bok berättar om människor med rättshaveristiskt beteende samt om några strategier som du kan utgår från i ditt bemötande när du möter dem.
Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.
Om Bostad först - en modell för personer i hemlöshet
Modellen ”Bostad först” riktar sig till personer i hemlöshet som lever med missbruk, beroende och psykisk ohälsa. I filmen möter personer som fått hjälp genom modellen, samt forskare, bostadsbolag, jurister, socialtjänst och civilsamhälle som berättar om modellen och vad man ska tänka på vid implementering. Medverkande Anders Knape, ordförande SKR Anna Thomsson, handläggare SKR Ann-Kristin Sörensen, erfarenhet av stöd från bostad först Marcus Knutagård, docent och lektor, Socialhögskolan, Lunds universitet Björn Wäst, expert bostad först Elin Goliat Young, gruppledare vuxengruppen socialförvaltningen Järfälla kommun Agneta Lundström, kund och marknadschef Järfällahus Anna Marcusson, förbundsjurist SKR Hampus Allerstrand, förbundsjurist SKR Kjell Larsson, hemlöshetsexpert Göteborgs Stadsmission Bosse Pettersson, erfarenhet av stöd från Bostad först
Därför behövs rehabiliteringskoordinator - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Bo-Kenneth Knutsson, därför behövs rehabiliteringskoordinator. Filmen handlar om olika arbetsuppgifter och roller i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården. Den ingår i en utbildningsserie för personal och chefer som arbetar med försäkringsmedicin.
Äldres psykiska hälsa i primärvården
09.30 – 09.45 Välkommen Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 09.45 – 10.45 Depression, demens och mötet i primärvården Madelene Johanzon, Primärvårdsläkare, Silvialäkare från Karlstad 10.45 – 11.00 Gemensam reflektion och diskussion 11.00 – 11.45 När kriget är allt du minns – om äldre flyktingar med traumatiska minnen Frida Johansson Metso, leg psykolog 11.45 – 12.45 Lunch 12.45 – 13.30 Äldre personer och alkohol Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet 13.30 – 14.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar Susanne Rolfner Suvanto 14.00 – 14.30 Fikapaus Möjlighet att se på material, böcker mm 14.30 – 15.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar (fortsättning) Susanne Rolfner Suvanto 15.00 – 15.30 SIP för äldre i behov av samordnade insatser Karin Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting
Kriskommunikation
Om hur kommuner och regioner har hanterat vitt skilda kriser och några tankar kring hur man skapar uthållighet och trygghet när organisationen står mitt i stormens öga.
Individuellt stöd till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov. Version: 2019-12-11
Extern samverkan - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll i den externa samverkan, med fokus på samverkan med arbetsgivare. Du får bland annat se hur rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell samverkar med patienten, patientens arbetsgivare och håller ett trepartsmöte.
Samarbete ger mer tid till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Hur samarbetet kring sjukskrivningar kan se ut på en vårdenhet. Du får möta rehabiliteringskoordinatorer och läkare från vårdcentraler i Karlskoga och Uppsala som berättar om hur de arbetar i team för att patienten ska få en effektivare rehabilitering.
Intern samverkan och samordning - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll i den interna samverkan och samordningen. Du får lära dig mer om hur rehabiliteringskoordinatorn på olika sätt kan stötta den interna verksamheten och vårdpersonalen. Du får höra hur rehabiliteringskoordinatorer arbetar med intern samverkan på olika vårdenheter, bland annat vid rehabteammöte och tillsammans med läkare.
Processledarens roll: En resurs för personalen - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Gun Prytz om processledarens roll. Filmen handlar om olika arbetsuppgifter och roller i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården. Den ingår i en utbildningsserie för personal och chefer som arbetar med försäkringsmedicin.