No videos found

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd
Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.
Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.
Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!
Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.
Kraftsamling för psykisk hälsa: Utdrag
Kort introduktion till SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa.
APT-material om hälsosam arbetstidsförläggning
Marianne Mihaic, hr-specialist vid Region Stockholm, går igenom APT-materialet.
Framgångsfaktorer för elever att slutföra sina gymnasiestudier - Bemötande
Om arbetssätt och metoder som varit framgångsrika i arbetet med att få fler elever att slutföra sina studier på gymnasiet i Plug In-projektet. I denna film handlar det om framgångsfaktorn bemötande.